Skip to main content

Dokumenty a certifikáty

Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Osvedčenie

o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Doklad o registrácií

Štátna veterinárna a potravinová správa

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2018

Osvedčenie

o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie

o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2017

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2019